top of page

 

 

 

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich
integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

FE.png

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu
teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji
medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.
Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego
przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.


Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 145 193,00 zł.


Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z
systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie:

Grantobiorca: 

Rządz Mniszek-Med Sp. z o.o.

ul. Łęgi 12  86-300 Grudziądz

FE.png
bottom of page