top of page

Wyniki zapytania ofertowego

8 sie 2023

Wyniki zapytania ofertowego


Przychodnia Rządz Mniszek Med Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania ofertowego najkorzystniejszą złożoną ofertą, była oferta Firmy SK KOMP Sebastian Kraszewski, ul. Mickiewicza 5 86-300 Grudziądz.


Wartość zamówienia wynosiła 129 769 zł.

Oferent otrzymał 100% punktów.


Protokół z wyboru Wykonawcy znajduje się do wglądu w siedzibie Rządz Mniszek Med Sp. z o.o. ul. Łęgi 12 86-300 Grudziądz.bottom of page