top of page

Profilaktyka 40+

Profilaktyka 40 PLUS to program bezpłatnych badań profilaktycznych dla wszystkich Polaków i Polek powyżej 40. roku życia. Celem programu jest zwiększenie liczby osób wykonujących takie badania, wczesne wykrywanie chorób i zaburzeń oraz zapobieganie ich rozwojowi.

Co zawiera pakiet badań
Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 PLUS, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. To, jaki zakres badań będzie dostępny dla Ciebie, zależy od odpowiedzi, jakich udzielisz w ankiecie.

Sprawdź, co wchodzi w skład poszczególnych pakietów.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet:
-morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
-stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
-stężenie glukozy we krwi
-próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP
-poziom kreatyniny we krwi
-badanie ogólne moczu
-poziom kwasu moczowego we krwi
-krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn:
-morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
-stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
-stężenie glukozy we krwi
-próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP
-poziom kreatyniny we krwi
-badanie ogólne moczu
-poziom kwasu moczowego we krwi
-krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)
-PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:
-pomiar ciśnienia tętniczego
-pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie
-obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

bottom of page